Op deze pagina wordt beschreven hoe Admiraal van Kinsbergen-groep invulling geeft aan sociale veiligheid. We vinden het als aanbieder van jeugdactiviteiten belangrijk dat de leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.  

Als onderdeel van de overkoepelende organisatie Scouting Nederland is onze groep gehouden aan het huishoudelijk reglement en gedragscode van Scouting Nederland.  

Wat is sociale veiligheid?  

Sociale veiligheid binnen onze groep betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving. 

Aanstelling nieuwe vrijwilligers 

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij intakegesprekken met alle nieuwe vrijwilligers. We hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat structurele vrijwilligers (leiding, bestuur en bestuursondersteuning) circa de eerste 3 maanden een proefperiode hebben.  

In die proefperiode worden deze vrijwilligers begeleid en zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Tijdens deze periode worden de nieuwe vrijwilligers in de eerstvolgende vergadering voorgesteld aan de groepsraad en de daarop volgende vergadering, na een stemming, in functie gezet. 

Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld. Zo trachten we leiding en bestuursleden zo snel mogelijk op te leiden via Scouting Academy en geven wij hierbij prioriteit aan de modules Veiligheid en Gewenst gedrag. 

Gedragscode  

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden van de website van Scouting Nederland. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode. 

Verklaring Omtrent het Gedrag 

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die de Admiraal van Kinsbergen-groep getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven. 

We volgen de richtlijn van Scouting Nederland aangaande het aanvraagbeleid voor VOG’s. Een VOG wordt in scoutsonline geregistreerd en is drie jaar geldig. Wanneer een vrijwilliger reeds bij een andere scoutinggroep of -regio een VOG heeft welke minder dan drie jaar terug is aangevraagd, dan wordt pas na het verlopen van deze drie jaar een nieuwe VOG aangevraagd.  

Omdat roverscouts (18+) en plusscouts (21+) vaak ondersteuning bieden aan de jongere speltakken wordt in principe voor alle volwassen leden een VOG aangevraagd. Voor vrijwilligers die soms, vaker dan twee dagdelen per jaar, vrijwilligerswerk voor de groep uitvoeren. Zal ook een VOG worden aangevraagd.  

Omdat het VOG voor meer functies wordt ingezet wordt de VOG in principe op alle mogelijk relevante punten aangevraagd; zorg jeugd, omgang geld en omgang informatie. In overleg kunnen we hiervan afwijken, maar vragen altijd het onderdeel zorgdragen voor jeugd aan. 

Vrijwilligers waarvoor (nog) geen VOG beschikbaar is, omdat deze net is gestart of een keer invallen, zullen niet alleen omgaan met jeugdleden. 

Vertrouwenspersoon 

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nl socialeveiligheid@scouting.nl