Geschiedenis

De oprichting

De groep werd opgericht op 8 september 1943 in de oorlogstijd toen de padvinderij door de Duitse bezetter verboden was. Toen Nederland bezet was deden de nazi's het voorstel om alle Scouting organisaties en de Jeugdstorm samen te voegen in één 'Nederlandse' Jeugd organisatie. Dit 'vriendelijke aanbod' werd afgeslagen. Daarop volgde, niet geheel onverwacht, op 2 april 1941 het verbod van alle Scouting-organisaties, die ervan werden beschuldigd dat ze de Engelse hielpen. Toen in de zomervakantie van het oorlogsjaar 1943 enkele jongens van de Vondelschool op het Moensplein dan ook vroegen om een ondergrondse padvindersgroep op te richten aan de heer van den Berg, leraar aan de Vondelschool stuitte dit verzoek vanzelfsprekend op vele moeilijkheden. Waren de jongens en hun ouders betrouwbaar? Zouden de bijeenkomsten geheim kunnen blijven? Zou er niemand zijn die zijn mond voorbij praatte? Gelukkig bleek alles in orde en zo geschiede.

De naam

De naam Admiraal van Kinsbergen werd gekozen in overleg met de heer van Uhm, die in 1943 bode was op het gemeentehuis van Beverwijk. De beweegredenen waren onder meer dat de heer van Kinsbergen in Beverwijk verbleef op huize Adrichem en in de Franse tijd onder het bewind van Napoleon de ondergrondse bewegingen leidde tegen de Fransen. Dit machtige verhaal sloot volledig aan bij de situatie waar deze jongens zich in bevonden en zo werd deze Admiraal verkozen tot boegbeeld en naam van de groep.

Locaties, opkomsten en gebouwen

De groep werd opgericht tijdens een boottochtje naar Amsterdam door de jongens uit de 5e klas van de Vondelschool. De bijeenkomsten (nu bekend als opkomsten) werden om de beurt, op woensdagmiddag, bij de jongens thuis gehouden of buiten op een apart duinterreintje bij de
de heer Boreel. Een bijeenkomst begint standaard met het hijsen van de vlag, in die tijd mocht dit niet en dit werd opgelost door het omdraaien van een schilderijtje van de Wijckertoren dat aan de muur hing, achterop stond namelijk de afbeelding van de Nederlandse vlag.

Tijdens de Hongerwinter van 1944-1945 hielp de groep bij de Centrale Keuken om toch nog met elkaar in contact te komen. De bijeenkomsten werden namelijk steeds schaarser omdat de jongens werden gestuurd om eten en hout te verzamelen.

In 1945 vond de groep onderkomen op de zogenaamde ‘Vinkenbaan’ vlak bij de toen nog veel kleinere Hoogovens. Het was een mooi terrein maar de Hoogovens had het terrein nodig voor het bouwen van een grote zoutloods van de Mekog. Er werd uitgeweken naar het bunkercomplex ten westen van de Creutzberglaan, nabij de begraafplaats Duinrust. Hier heeft de groep 5 á 6 jaar lang gezeten totdat in 1953 hopman van de Windt een Nissenhut aan de groep schonk als troephuis.

Kort daarop kreeg de groep de kans om de noodwinkel van Bakkerij Klees te kopen voor één gulden! Deze stond oorspronkelijk aan de Baanstraat er werd dus verplaatst naar het padvindersduin.

Het stenen gebouw waar de, welpen en scouts in draaien heet De Mund. Dit is de afkorting van: Met Uniform Niet Drinken, het houten gebouw waar de explorers , roverscouts en de plusscouts draaien heet De Ciraba naar het Junglebook van Rudyard Kipling. Het is een samentrekking van de namen Chill, Raksha en Baloe, drie karakters uit het jungle boek.

De Westelijke Randweg stond op het punt om te worden aangelegd, langs en door het terrein. Ter compensatie komt er een Groen en Waterplan, waardoor het terrein in een parkachtige omgeving zal worden veranderd. De AvK had hier het minste last van uiteindelijk leidde dit tot de oprichting van de Stichting Scouting Beverwijk (SSB) een aanspreekpunt van alle drie de groepen voor de gemeente Beverwijk.

Het Uniform

De Scoutfit van de groep is het uniform en de kaki das met het wapen van Admiraal van Kinsbergen erin. Het wapen is gevierendeeld. De kwartieren I en IV zijn van keel (rood) met daarop een berg van Argent (zilver), bestaande uit zes, terrasvormige op elkaar geplaatste, ronde toppen. De kwartieren II en III zijn in lazuur (blauw) met daarop een gans naar rechts gewend in argent (zilver). Deze dassen worden tot op de dag gemaakt door het echtpaar Hiemstra. Fokke Hiemstra is één van de erenleden van de AVK.