Inschrijfformulier Admiraal van Kinsbergen

U ontvangt dit formulier van de begeleiding van de desbetreffende speltak na dat uw kind drie keer heeft meegedraaid met een opkomst. 

Voorwaarden lidmaatschap Admiraal van Kinsbergen

  • Contributie wordt betaald per Scoutingseizoen lopende ieder jaar vanaf 1 September tot 31 augustus.
  • De contributie bestaat uit een landelijk deel dat jaarlijks wordt vastgesteld door Scouting Nederland, een klein gedeelte voor de regio i.v.m. regionale activiteiten en een gedeelte voor de groep zelf.
  • Bovenstaande is tevens de reden dat wij geen geld kunnen teruggeven als uw kind ermee stopt tijdens het seizoen. Wij hebben namelijk dan al betaald voor uw kind bij Scouting Nederland en veel uitgaven zijn al gedaan.
  • Een seizoen dient dus altijd in zijn geheel betaald te worden ook al stopt het lid tussentijds.
  • De kosten van het zomerkamp zijn niet inbegrepen bij de contributie net als kampeerweekenden en grote activiteiten als zwemmen, schaatsen ed. De leiding kan besluiten of er een bijdrage wordt gevraagd of niet.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van het lidmaatschap. Opzeggen dient u schriftelijk te doen bij de secretaris secretariaat@scoutingbeverwijk.nl. U krijgt altijd een bevestiging van uw opzegging. Let erop dat u deze ontvangt!
  • U gaat ermee akkoord dat foto’s genomen tijdens opkomsten of grotere activiteiten gebruikt kunnen worden op de site of Facebook pagina van Admiraal van Kinsbergen. Als wij een specifieke foto van uw kind willen gebruiken bij prominent promotiemateriaal dan zullen wij u hiervoor vooraf om toestemming vragen.

Heeft u bezwaar tegen het plaatsen van foto’s in zijn algemeen dan kunt u dit aangeven bij het secretariaat.

 

De jaarlijkse contributie is exclusief kosten voor zomerkampen en kampeerweekenden en eventuele additionele activiteiten waar de desbetreffende leiding u van op de hoogten zal brengen.

 

Met deze aanmelding wordt bovengenoemd jeugdlid tevens lid van de landelijke vereniging Scouting Nederland.
Ook geeft u akkoord dat wij uw gegevens opnemen in onze digitale ledenadministratie.

U kunt onze penningmeester informatie vragen over regelingen indien u van een (bijstands-)uitkering leeft. Hiervoor bestaan subsidies vanuit de gemeente. U kunt hiervoor ook direct terecht bij de gemeente Beverwijk.

De gegevens uit dit formulier worden gebruikt om uw kind aan te melden in SOL (scouts online) dit is het ledenadministratie systeem van scouting Nederland dat wij gebruiken om onze leden te registreren. Na aanmelding in SOL zal dit formulier worden verwijderd, ook mag u er vanuit gaan dat uw gegevens niet met derde worden gedeeld en wij volgens de privacyregels omgaan met de door u gedeelde informatie.